Tìm kiếm nâng cao

Mẫu tìm kiếm này cho phép bạn tìm thấy nội dung trên toàn site bằng cách chỉ rõ phạm vi tìm kiếm cụ thể hơn.

Phạm vi tìm kiếm
Nhập dữ liệu bạn muốn tìm kiếm. Có thể sử dụng các toán tử ANDOR để hỗ trợ tìm kiếm. Hệ thống sẽ tìm kiếm trên toàn bộ phần nội dung, tiêu đề, trích dẫn của các đối tượng.
Trả về các mục tin có tiêu đề chứa xâu nhập vào.
Lựa chọn từ khoá muốn tìm kiếm. Nhấn giữ phím Ctrl nếu muốn chọn nhiều từ.
Trả về các đối tượng thoả mãn với đoạn mô tả. Có thể sử dụng các toán tử ANDOR để hỗ trợ tìm kiếm.
Trả về các đối tượng mới được thêm kể từ lần đăng nhập cuối của bạn.
Trả về các đối tượng có kiểu lựa chọn.
Trả về các đối tượng được tạo bởi:
Trang chủ   |   FAQ   |   Đăng ký nhận tin
Giới thiệu   |   Dịch vụ   |   Giải pháp   |   Hỗ trợ   |   Liên hệ
Copyright © 2000-2016 by NETCOM., Ltd. All Rights Reserved.