Đối tác chiến lược


Với hãng HP
HP Business Partner Certification

Chi tiết »


Với hãng 3Com
Chứng chỉ xác nhận NETCOM là đối tác chiến lược của hãng 3Com

Chi tiết »


Với hãng Intel
Chứng chỉ xác nhận NETCOM là đối tác của hãng Intel

Chi tiết »


Với hãng Santak
Chứng nhận NETCOM là đối tác chiến lược của hãng Santak

Chi tiết »


Với hãng Toshiba
Chứng nhận NETCOM là đại lý phối chính thức của Toshiba

Chi tiết »


Với hãng Cisco
Chứng chỉ chứng nhận NETCOM là đối tác chiến lược của hãng Cisco

Chi tiết »


Với hãng IBM
Chứng chỉ xác nhận NETCOM là đối tác chiến lược của hãng IBM

Chi tiết »


Với hãng Planet
Chứng chỉ xác nhận NETCOM là nhà phân phối chính thức của hãng Planet

Chi tiết »
Trang chủ   |   FAQ   |   Đăng ký nhận tin
Giới thiệu   |   Dịch vụ   |   Giải pháp   |   Hỗ trợ   |   Liên hệ
Copyright © 2000-2016 by NETCOM., Ltd. All Rights Reserved.